กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง แก่ รร.ปูทะเลย์มหาวิชชาลัย

คุณประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง เพื่อใช้ประกอบอาหารสำหรับนักเรียน คณะครู และอาสาสมัคร โรงเรียนปูทะเลย์มหาวิชชาลัย จ.ชลบุรี มูลค่า 23,000 บาท โดยมี ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้จัดการศึกษาของโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ