มอบผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง แก่ ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มศว.

Sorry, this entry is only available in Thai.