กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ขยายเวลาส่งผลงาน การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 3 

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ขยายเวลาส่งผลงาน การประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 3 โดยสามารถส่งผลงานได้ถึง 15 ตค.นี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.kingriceoilgroupaward.com/ หรือ โทร (02) 249 9348 – 52 ต่อ 1836