กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง คว้า 2 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 (The Prime Minister’s Industry Award 2018)

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง คว้า 2 รางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น ประจำปี 2561 ประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่นประจำปี 2561 (The Prime Minister's Industry Award 2018) ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับเกียรติจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบโล่รางวัล ให้แก่ คุณปราโมทย์ สันติวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง (ตัวแทนบริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด) และ คุณประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง (ตัวแทนบริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด) เมื่อวันที่ 20 ธันวาคมที่ผ่านมา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

รางวัลอุตสาหกรรม จัดโดย กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม ที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ มีความวิริยอุตสาหะในการพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ ซึ่ง กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ได้รับ 2 รางวัล จากการคัดเลือกรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2561 ในประเภทอุตสาหกรรมศักยภาพ จาก บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) และ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด (จังหวัดสมุทรปราการ)