กิจกรรมออกบูธจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวคิง ประจำเดือนมิถุนายน

กิจกรรมการออกบูธจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวคิง ประจำเดือนมิถุนายน ประกอบด้วย เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน ร่วมออกบูธในงาน THAIFEX-World of Food Asia 2018 @ IMPACT เมืองทองธานี  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ร่วมออกบูธในงาน วันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ณ กรมการข้าวเกษตรกลางบางเขน เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ออกบูธ ณ อาคาร บมจ. ทีโอที สำนักงานใหญ่ แจ้งวัฒนะ(ศูนย์อาหาร อาคาร 5) และเมื่อวันที่ 6 – 8 มิถุนายน ร่วมออกบูธในงาน เปิดบ้านนวัตกรรมแปรรูปข้าวและผลิตภัณฑ์ ณ อาคารเพิ่มมูลค่าการแปรรูปข้าว กรมการข้าว