กิจกรรมออกบูธจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวคิง ประจำเดือนกรกฎาคม

กิจกรรมการออกบูธจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวคิง ประจำเดือนกรกฎาคม ประกอบด้วย เมื่อวันที่ 12 – 14 กรกฎาคม ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์งาน “รู้จริง สุขภาพดีจริง@ห้องคิง” ซึ่งจัดขึ้น ณ เซนทรัล พลาซา พิษณุโลก ในวันที่ 15 กรกฎาคม ณ ใจกลางเมืองจังหวัดพิษณุโลก และเมื่อวันที่ 19 – 20 กรกฎาคม ได้ร่วมออกบูธใน การจัดประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 15 เรื่อง “อาหารและโภชนาการแห่งอนาคตเพื่อสุขภาพ” (Future Food & Nutrition for Health) ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล