กิจกรรมออกบูธจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวคิง ประจำเดือนสิงหาคม

กิจกรรมการออกบูธจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวคิง ประจำเดือนสิงหาคม ประกอบด้วย เมื่อวันที่ 7 – 9 สิงหาคม ร่วมออกบูธในงาน สัปดาห์รักษ์สุขภาพ ครั้งที่ 10  ณ ห้องนิทรรศการ อาคารบี การท่าเรือแห่งประเทศไทย