คิงแบ่งปันความรู้ เรื่องคุณประโยชน์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ น.ศ.ปี 4 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คุณสุริยา ธนพงษ์วรสกุล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับเกียรติจากภาควิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นวิทยากรให้ความรู้ เรื่องคุณประโยชน์และข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้แก่ น้ำมันรำข้าวคิง และชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง ซึ่งเคยมอบให้แก่ภาควิชาฯ เพื่อสนับสนุนการเรียนภาคปฏิบัติของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาอาหารและโภชนาการ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาสนา ขวยเขิน (ที่ 2 จากซ้าย) และ อาจารย์ฐิติพร เพ็งวัน (ขวา) อาจารย์ประจำภาควิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้การต้อนรับ ณ ห้องเรียนภาควิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรม วันที่ 17 ม.ค.ที่ผ่านมา

หลังจบการบรรยาย คุณสุริยาได้มอบชุดของขวัญน้ำมันรำข้าว KING แก่อาจารย์เป็นที่ระลึกอีกด้วย