คิง จัดการประกวด “KRG QCC Award 2018”

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง จัดการประกวด KRG QCC Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมุ่งหวังให้เป็นการเพิ่มศักยภาพให้แก่บุคลากรในองค์กร ทำให้เกิดความร่วมมือในการทำงานเป็นทีม รู้จักการแก้ปัญหา และปรับปรุงงานอย่างเป็นระบบ ซึ่งการประกวด KRG QCC Award 2018 ดำเนินการมาตั้งแต่เดือน ก.พ. – ก.ย. 61 และจัดพิธีมอบรางวัล KRG QCC Award 2018 ณ ห้องประชุมชั้น 3 บจก.น้ำมันบริโภคไทย (โรงงานปู่เจ้า) เมื่อวันที่ 21 พ.ย.ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก คุณปราโมทย์ สันติวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมากล่าวเปิดงาน และเป็นคณะกรรมการตัดสินร่วมกับผู้บริหารระดับสูงอีก 5 ท่าน

สำหรับผลการประกวด รางวัลชนะเลิศ คือ กลุ่มทำมือ เรื่อง : ลดพื้นที่ตัดหญ้าลง เงินรางวัล 5,000 บาท

รางวัลที่ 2 คือ กลุ่ม UNLIMITED เรื่อง : ลดปริมาณรำปนแกลบ เงินรางวัล 4,000 บาท

รางวัลที่ 3 คือ กลุ่มเราทำได้ เรื่อง : ลดการซ่อม Top gear ไซโล 1 – 4 เงินรางวัล 3,000 บาท

นอกจากนี้ยังมีกลุ่มคุณภาพอีก 5 กลุ่มที่ได้รับรางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลกลุ่มละ 1,500 บาท