คิง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในโครงการทุนพอเพียงฯ @จ.แพร่

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง จัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ในโครงการทุนพอเพียง โดยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ปี 2 ภายใต้ชื่อ “สานงานต่อ สร้างฝันพ่อ” ณ กสิกรรมธรรมชาติเกษตร มช. สวนหมากล้อม บ้านหัวดง ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวางจ.แพร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของ คุณไมตรี หนูเอียด สมาชิกเครือข่ายทุนพอเพียง เพื่อพัฒนาพื้นที่ตาม “ศาสตร์พระราชา” มุ่งเน้นการปลูกพืชสมุนไพรและพืชผักสวนครัว การขุดคลองไส้ไก่ และการทำเกษตรตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ เพื่อให้มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยสำหรับคนในครอบครัว โดยมีสมาชิกเครือข่ายฯและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก