คิง จัดโครงการประกวดภาพถ่ายคุณค่าของข้าวไทย ครั้งที่ 2

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมกับ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการประกวดภาพถ่าย คุณค่าของข้าวไทย ครั้งที่ 2 เชิญชวนประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานภาพถ่ายในหัวข้อ ความงามของข้าวไทย และ วิถีข้าว วิถีไทย เพื่อให้ผู้สนใจในการถ่ายภาพได้ร่วมแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ ในการเชิดชูคุณค่าและความงดงามของข้าวไทย ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้สาธารณชนตระหนักถึงความสำคัญและความผูกพันที่เชื่อมโยงกันระหว่างข้าวกับวิถีชีวิตของคนไทย โดยมีรางวัลสำหรับภาพถ่ายที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 46 รางวัล รวมเป็นเงินจำนวน 520,000 บาท และยังคงได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ มาร่วมตัดสินผลงาน ร่วมกับ คณะกรรมการจากกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง นำโดย คุณปราโมทย์ สันติวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และคุณนวพร สันติวัฒนา รักษาการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กรบจก.น้ำมันบริโภคไทย
ทั้งนี้ ผู้เข้าประกวดสามารถสมัครและส่งผลงานภาพถ่ายผ่านระบบออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ www.rpst.or.th/ThaiRiceThaiValues2 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 7 มกราคม 2562 และสามารถติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ www.KingRiceOilGroup.com/ThaiRiceThaiValues2 และ www.rpst.or.th”