คิง มอบทุนพัฒนาพื้นที่-เอามื้อสามัคคี แก่เกษตรกรในโครงการทุนพอเพียงฯ จ.อุบลราชธานี

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบทุนสนับสนุนพื้นที่ทางการเกษตรแก่เกษตรในโครงการ “ทุนพอเพียง โดย กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง” ปี 3 แก่ เกษตรกรจาก จ.อุบลราชธานี พร้อมมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “ดำนา ปลูกของกิน ให้ถิ่นอาศัย@ตะวันก่อนใคร” อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี