คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนบ้านตาเลียว และโรงเรียนบ้านเนินดินแดง ซึ่งเป็นโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้แก่ โครงการชลประทานจันทบุรี และโครงการทำนบดินบ้านไทรนอง2  อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี รวม 20 ลัง โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ให้เกียรติมอบน้ำมันรำข้าวคิง แก่คุณสมยศ หลักธรรม รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตาเลียว และคุณนิสาชล สวัสดิสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินดินแดง ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561