คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง 30 ลัง แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครปฐม

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอล 8,000 ppm ขนาด 1 ลิตร รวม 30 ลัง เพื่อใช้สำหรับประกอบอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบชลประทานตำบลสามพรานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครปฐม ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง โรงเรียนวัดหนองเสือ(เรืองวิทยานุกูล) และโรงเรียนวัดหนองดินแดง(ประชารัฐอุทิศ) โดยมีคณะครูและนักเรียนเป็นตัวแทนรับมอบเมื่อเร็วๆ นี้