คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง – ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง แก่สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มทร.พระนคร

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวคิงและชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง มูลค่ารวม 30,000 บาท ให้แก่ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อใช้สำหรับการเรียนภาคปฏิบัติการทำอาหารและเบเกอรีของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 3 ในปีการศึกษา 2561 นี้ โดยมี อาจารย์วไลภรณ์ สุทธา (สวมเสื้อลายดอก) หัวหน้าสาขาวิชาฯ คณาจารย์และผู้แทนนักศึกษา เป็นผู้รับมอบ

โดยหลังจากนี้ ทางกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ยังมีแผนในการจัดบรรยายแก่นักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว จำนวน 500 คน ในเดือนกันยายนนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้รับข้อมูลเกี่ยวกับคุณประโยชน์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ โดยละเอียด และสามารถนำผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวคิงและชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิงไปใช้ในการทำอาหารและเบเกอรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ