คิง รับมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

บจก.ไทยร่วมใจโคราช กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง เข้ารับมอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.) จาก คุณปิยะฉัตร อินสว่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” จัดโดย สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.นครราชสีมา ทั้งนี้ คุณเจริญศักดา เขตสิทธิ์ เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “ถอดบทเรียนมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)” แก่สถานประกอบการที่มาร่วมภายในงานอีกด้วย