“คิง” รับรางวัลชมเชย ในการประกวดโครงการ “Rice Plus Award 2018: ข้าว…ก้าวใหม่”

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด นำโดย คุณประวิทย์ สันติวัฒนา ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจอาหาร เข้ารับรางวัลชมเชยจากการส่งผลิตภัณฑ์ไรซ์บัตเตอร์ เข้าร่วมประกวดในโครงการ Rice Plus Award 2018: ข้าว…ก้าวใหม่ ซึ่งเป็นการประกวดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากข้าวไทย (Innovative Rice Product Contest) ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโดย
กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้