คิง ร่วมลงนาม MOU “โครงการโรงงานทั่วไทยต้านภัยยาเสพติด”

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโรงงาน ระหว่าง สำนักงานอุตสาหกรรม และสถานประกอบการโรงงาน ตามโครงการ “โรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านภัยยาเสพติด” ซึ่งจัดโดย สำนักงานอุตสาหกรรม โดยมี คุณดาริน สุวรรณรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ