คิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวให้แก่ รพ.ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา รวม 70 ลัง

ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา คุณสุภัค ริ้วบำรุง (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน บจก.ไทยร่วมใจโคราช ผู้แทนกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิงให้แก่ รพ.มหาราชนครราชสีมา จำนวน 30 ลัง เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 และยังได้มอบน้ำมันรำข้าวคิงเพื่อสนับสนุนโรงพยาบาลในพื้นที่ จ.นครราชสีมา อีก 4 แห่ง รวม 40 ลัง ประกอบด้วย รพ.ด่านขุนทด 10 ลัง รพ.สีคิ้ว 10 ลัง รพ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 10 ลัง และรพ.เทพรัตน์นครราชสีมา 10 ลัง รวมจำนวน 70 ลัง