บรรยายคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากคิง แก่ น.ศ.ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง

เมื่อเร็วๆ นี้ คุณสุริยา ธนพงษ์วรสกุล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัทน้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับเชิญจากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วมกิจกรรมโครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ทางคหกรรมศาสตร์ “ศาสตร์และศิลป์สู่การพัฒนาอาชีพ” และแบ่งปันความรู้ เรื่อง คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับรำข้าว ให้แก่นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ที่ร่วมโครงการฯ ณ ห้องประชุมอาคารศรีชุม ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ เคยให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวคิง และชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง เพื่อใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติการทำอาหารและเบเกอรีของนักศึกษาฯ ในภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 และได้สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิงสำหรับการสาธิตทางคหกรรมศาสตร์ภายในงานนี้ด้วย