บรรยายคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากคิงแก่ น.ศ.ปี 4 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

คุณสุริยา ธนพงษ์วรสกุล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับเชิญจาก อ.ดร.กานต์สุดา วันจันทึก อาจารย์ประจำภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาแบ่งปันความรู้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ในเรื่อง คุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว และชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าว ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางบริษัทฯ เคยให้การสนับสนุน เพื่อใช้ในการเรียนภาคปฏิบัติการทำอาหารและเบเกอรีของนักศึกษาฯ ในภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 รวมทั้งข้อมูลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอื่นๆ ของบริษัทฯ ณ ห้องเรียนภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อ 7 ธ.ค.ที่ผ่านมา