มอบน้ำมันรำข้าวคิง แก่ รร.ในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลพบุรี

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอล 4,000 ppm ขนาด 1 ลิตร เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ 1. โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 2. โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 3. โรงเรียนวัดโพธิ์งาม จำนวนโรงเรียนละ 10 ลัง รวมทั้งสิ้น 30 ลัง โดยมี นายอังคาร ตอเสนา รักษาการ ผอ.รร บ้านลำโป่งเพชร นางยุพิน นอบน้อม ผอ.รร.บ้านโกรกรกฟ้า และ นายธรรมนูญ หงษ์คำดี ผอ.รร.วัดโพธิ์งาม เป็นผู้รับมอบเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา