มอบน้ำมันรำข้าวคิง ให้แก่วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.รังสิต

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง และชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง ให้แก่วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาศิลปะและเทคโนโลยีการประกอบอาหาร มูลค่ารวม 28,000 บาท เพื่อใช้สำหรับการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และให้นักศึกษาได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากรำข้าวไทยในการทำเบเกอรีและอาหาร โดยมี อาจารย์วัลลภา โพธาสินธ์ อาจารย์ประจำสาขาฯ เป็นผู้แทนรับมอบ ทั้งนี้ นักศึกษายังได้ใช้ผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวคิง และชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง ในการแข่งขันทักษะการทำอาหารไทยชุด และอาหารว่างไทย ในงานสัปดาห์วิชาการและแข่งขันทักษะอาหาร เครื่องดื่มอีกด้วย