มอบน้ำมันรำข้าวคิง แก่ รร.ในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สระแก้ว

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอล 4,000 ppm ขนาด 1 ลิตร เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนของโรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการอ่างเก็บน้ำแซร์ออ จ.สระแก้ว  จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้านแซออร์ โรงเรียนบ้านเขาพรมสุวรรณ และโรงเรียนบ้านใหม่ทหารบกพัฒนา จำนวนรวมทั้งสิ้น 20 ลัง โดยมี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนมอบให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน