มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา มอบเงินสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิ Zy Movement Foundation จำนวน 100,000 บ.

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายนที่ผ่านมา คุณประกาศิต สันติวัฒนา (ซ้าย) ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจอาหารสัตว์กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ในฐานะผู้แทนมูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา มอบเงินสนับสนุนให้มูลนิธิ Zy Movement Foundation จำนวน 100,000 บาท โดยมี คุณวอลเตอร์ ลี (ขวา) ผู้ก่อตั้งมูลนิธิเป็นคนรับมอบ ณ มูลนิธิ Zy Movement Foundation

ในโอกาสนี้ ทางมูลนิธิฯ ยังได้อัพเดทโครงการต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาและอำนวยความสะดวกให้แก่เครือข่ายครอบครัวเด็กผู้พิการทางการเคลื่อนไหวสามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้มากขึ้นอีกด้วย