สัมมนา “โภชนาการดี สุขภาพดี” ครั้งที่ 31 ณ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา

นพ.สุรัตน์ ส่งวิรุฬห์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านบริหารทรัพยากร โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในงานสัมมนา “โภชนาการดี สุขภาพดี” ครั้งที่ 31 ซึ่งจัดโดยกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมกับกลุ่มงานโภชนศาสตร์ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมี ผศ.ดร.เรวดี จงสุวัฒน์ (ซ้ายสุด) หัวหน้าภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณบุษกร อ่อนประดิษฐ์ (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ร่วมเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพุธ ฐานิโย อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9