คิง ร่วมสนับสนุนงาน CU SCI RUN 2020

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ร่วมมอบเงินสนับสนุนการจัดงาน CU SCI RUN 2020  ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำนวน 30,000 บาท เพื่อเสริมสร้างสุขภาพที่ดีด้วยกิจกรรมการออกกำลังกายเดินวิ่งให้กับนิสิต คณาจารย์ บุคลากร ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและผู้สนใจ และระดมทุนพัฒนาห้องสมุด และ Co-Study Corner สำหรับใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี คุณประวิทย์ สันติวัฒนา กรรมการบริหารกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ในฐานะผู้บริหารกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ผู้สนับสนุนงานและศิษย์เก่า ร่วมวิ่งในงานนี้ด้วย