กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง สนับสนุนการประกอบอาหารของมูลนิธิบ้านพระพร

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิง จำนวน 8 ปี๊บ เพื่อสนับสนุนการประกอบอาหารกลางวันของเด็กๆ และบุคลากรของมูลนิธิบ้านพระพร ซึ่งเป็นมูลนิธิที่ให้ความช่วยเหลือผู้พ้นโทษที่ไม่มีที่อยู่และไม่มีอาชีพ รวมถึงเด็กๆ ที่มีผู้ปกครองเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำ เมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา