คิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิง รวม 30 ลัง สำหรับประกอบอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คิง สนับสนุนเสื้อฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล และน้ำมันรำข้าวคิง 20 ลัง สำหรับประกอบอาหารกลางวันให้กับนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และมูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา ร่วมสนับสนุนคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ “Love of Cardiac Children”

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง สนับสนุนการประกอบอาหารของมูลนิธิบ้านพระพร

มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา มอบเครื่องช่วยหายใจ Lowenstein มูลค่า 460,000 บาท แก่มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา

คิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าว จำนวน 10 ปี๊บ แก่ Bangkok Community Help Foundation

คิง สนับสนุนกิจกรรม “ลดอ้วนไม่เหงา…บ้านเราช่วยกัน” จัดโดยโรงพยาบาลเทพธารินทร์

มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา มอบเงินบริจาค 600,000 บาท สมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ศิริราชมูลนิธิ