บรรยายคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากคิง แก่ น.ศ.ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง เปิดนิทรรศการภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 พร้อมมอบเงินรางวัล 5.2 แสนบาท แก่เจ้าของผลงานภาพถ่ายเชิดชูข้าวไทย

คิง ประกาศรางวัลกิจกรรมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง (Kaizen) ประจำปี 2561

คิง รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ประจำปีการศึกษา 2561

คิงแบ่งปันความรู้ เรื่องคุณประโยชน์ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ แก่ น.ศ.ปี 4 ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

คิง ร่วมลงนาม MOU “โครงการโรงงานทั่วไทยต้านภัยยาเสพติด”

บรรยายคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์จากคิงแก่ น.ศ.ปี 4 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์