คิง มอบน้ำมันรำข้าว 30 ลัง สนับสนุนการประกอบอาหารสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ จังหวัดนครราชสีมา

คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง และอาหารแห้ง สนับสนุนตู้ปันสุขในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวให้แก่ รพ.ในพื้นที่ จ.นครราชสีมา รวม 70 ลัง

คิง มอบน้ำมันรำข้าว 100 ลัง สนับสนุนโครงการตู้ปันสุขในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

คิง มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมมูลค่า 290,000 บ. ให้แก่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง 10 ลัง แก่นักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จ.เชียงราย

คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิงแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ระยอง รวม 30 ลัง

คิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิงสำหรับประกอบอาหารกลางวันแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์ รวม 30 ลัง