คิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิงสำหรับการประกอบอาหารกลางวัน ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี รวม 30 ลัง

คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง 30 ลัง แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครปฐม

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง รวม 30 ลัง แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพระราชดำริ จังหวัดราชบุรี

คิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิงแก่มูลนิธิคริสเตียนเพื่อเด็กพิการ จำนวน 10 ลัง

คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง 30 ลัง ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำแม่แจ่มเต๊าะอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ จ.เชียงใหม่

คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิงแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ห้วยสัตว์ใหญ่ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 30 ลัง

คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิงแก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการตามพระราชประสงค์ดอนขุนห้วย จ.เพชรบุรี รวม 30 ลัง