ก้าวเริ่ม จากคุณค่า ก้าวหน้า ด้วยคุณภาพ

“กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง” เริ่มต้นธุรกิจโดยก่อตั้ง “บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด” ขึ้นเพื่อผลิตน้ำมันรำข้าวคิง เป็นครั้งแรก ในปีพ.ศ. 2520 ด้วยการเล็งเห็น คุณค่าของเมล็ดข้าวไทย และโอกาสในการต่อยอดสู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มากด้วยคุณประโยชน์

ภายใต้แนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นคุณภาพ ความปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม บริษัทมุ่งมั่นคิดค้น พัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนเทคโนโลยี และกำลังการผลิต ควบคู่การพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ และบริการที่มีคุณภาพสูง สม่ำเสมอ และได้มาตรฐานสากล ให้กับลูกค้า โดยคำนึงถึงบริบททางสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

จวบจนปัจจุบัน “กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง” เป็นผู้ผลิตน้ำมันรำข้าว น้ำมันรำข้าวดิบ รำสกัดน้ำมันคุณภาพสูง พร้อมด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆ จัดจำหน่ายทั้งในประเทศ และกว่า 30 ประเทศทั่วโลก นับเป็นหนึ่งในผู้นำของธุรกิจน้ำมันรำข้าว และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งนานาประเทศให้การยอมรับ

“กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง”
ประกอบด้วย 3 บริษัท ได้แก่

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด

บริษัทแม่ของกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2520
เป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันรำข้าว และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่อง
ซึ่งมีความเชี่ยวชาญที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

มีโรงงานกลั่นน้ำมันรำข้าว 2 แห่ง
ตั้งอยู่ที่ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ และอ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด

โรงงานสกัดน้ำมันรำข้าว ที่มีกำลังการผลิตสูงติดอันดับโลก
ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2531 เป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวดิบ
และรำสกัดน้ำมันคุณภาพสูง สำหรับธุรกิจอาหารสัตว์

โรงงานตั้งอยู่ที่ อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด

โรงงานสกัดน้ำมันรำข้าว ที่ก้าวล้ำด้วยเทคโนโลยีการผลิต
ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2553 เป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวดิบ
และรำสกัดน้ำมันคุณภาพสูง สำหรับธุรกิจอาหารสัตว์

โรงงานตั้งอยู่ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา