งานวิจัยของกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง

1. น้ำมันประกอบอาหารกับค่าความคงตัวต่อการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน

แหล่งข้อมูล :

Asia Pacific Food Industry, July-August 2008

ผู้เขียน :

 1. 1. ประวิทย์ สันติวัฒนา
 2. 2. จิตตินันท์ ม่วงจีน

2. ปริมาณวิตามิน อี และแกมมา-โอรีซานอลในอาหารและน้ำมันทอดอาหารก่อน และหลังการทอด

แหล่งข้อมูล :

Journal of Nutrition Association of Thailand, Vol.44, No.3, July-September 2009

ผู้เขียน :

 1. 1. ประวิทย์ สันติวัฒนา
 2. 2. จิตตินันท์ ม่วงจีน

3. การทำนายระยะเวลาเริ่มมัวของน้ำมันรำข้าวที่อุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส โดยการตรวจสอบระยะเวลาเริ่มมัวที่อุณหภูมิ -3 องศาเซลเซียส

แหล่งข้อมูล :

King Mongkut’s Agro-Industry Journal, January-June 2011. Vol.3, No.1: 22-29

ผู้เขียน :

 1. 1. ประวิทย์ สันติวัฒนา
 2. 2. ธิดา สิริสุขพรชัย

4. การพัฒนากรรมวิธีการตรวจสอบค่า Cold test ของน้ำมันรำข้าว

แหล่งข้อมูล :

Food Journal (Thailand), January-March 2012. Vol.42, No.1: 73-78

ผู้เขียน :

 1. 1. ประวิทย์ สันติวัฒนา
 2. 2. ธิดา สิริสุขพรชัย

5. สารอาหารและผลของไขมันน้ำมันรำข้าวต่อผลิตภัณฑ์ขนมอบ

แหล่งข้อมูล :

Natural Products for Health and Beauty. The Fourth International Conference on Natural Products for Health and Beauty. 2012. 28-30 November, Chiang Mai, Thailand

ผู้เขียน :

 1. 1. ประวิทย์ สันติวัฒนา
 2. 2. ธิดา สิริสุขพรชัย

6. องค์ประกอบกรดไขมัน สารแกมมาโอรีซานอลของไขมันน้ำมันรำข้าวและไขมันชนิดอื่น และคุณภาพของบัตเตอร์ครีมที่ผลิตได้

แหล่งข้อมูล :

การประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 2 ปี 2013

ผู้เขียน :

 1. 1. ประวิทย์ สันติวัฒนา
 2. 2. ธิดา สิริสุขพรชัย

7. น้ำมันรำข้าว

แหล่งข้อมูล :

Rice and Rice Processing Technology Book. Joachim Sontag Editor, 2013.

ผู้เขียน :

 1. 1. ประวิทย์ สันติวัฒนา

8. ไฟโตสเตอรอล…ไฟโตนิวเทรียนท์ในน้ำมันรำข้าว

แหล่งข้อมูล :

Food Journal (Thailand) ปีที่ 43 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม, 2013.

ผู้เขียน :

 1. 1. ประวิทย์ สันติวัฒนา
 2. 2. รัชนี สมสวัสดิ์

9. การทดแทนเนื้อหมูในผลิตภัณฑ์หมูบดทอดด้วยแป้งรำข้าว

แหล่งข้อมูล :

วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วว., ปีที่ 29 ฉบับที่ 4, ตุลาคม-ธันวาคม 2014.

ผู้เขียน :

 1. 1. ประวิทย์ สันติวัฒนา
 2. 2. ธิดา สิริสุขพรชัย

10. ไฟโตสเตอรอล

แหล่งข้อมูล :

จดหมายข่าว วว. ฉบับที่ 7 / กรกฎาคม 2558 ปีที่ 18, 2015.

ผู้เขียน :

 1. 1. ประวิทย์ สันติวัฒนา
 2. 2. รัชนี สมสวัสดิ์

11. ผลของการใช้แป้งรำข้าวที่ผ่านการสกัดน้ำมัน ทดแทนเนื้อหมูในผลิตภัณฑ์หมูบดทอด และคุณภาพของน้ำมันที่ใช้ทอด

แหล่งข้อมูล :

Journal of Science and Technology Thammasat University, 2016. Vol. 24 No. 3: 432-442.

ผู้เขียน :

 1. 1. ประวิทย์ สันติวัฒนา
 2. 2. ธิดา สิริสุขพรชัย

12. การเปรียบเทียบความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของน้ำมันรำข้าว น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันปาล์ม มะเขือเทศ และงาดำ

แหล่งข้อมูล :

The Journal of Applied Science King Mongkut's University of Technology North Bangkok , Vol.1, 2016

ผู้เขียน :

 1. 1. ประวิทย์ สันติวัฒนา
 2. 2. จิตตินันท์ ปานประไพ