น้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอลสูง 4,000 ppm

ชื่อรางวัล :

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้านเศรษฐกิจ การประกวดนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี 2549
จัดโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา/แนวคิด :

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าวไทย โดยสกัดน้ำมันจากรำข้าว
ส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง จนได้ "น้ำมันรำข้าวคิง" ที่มีสารโอรีซานอลสูง 4,000 ppm
และมีคุณสมบัติที่เหมาะกับการปรุงอาหาร

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

น้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอลสูงเป็นนวัตกรรมด้านกระบวนการผลิต มีสารโอรีซานอล 4,000 ppm
ซึ่งเป็นสารธรรมชาติที่พบเฉพาะในน้ำมันรำข้าวเท่านั้น ไม่พบในน้ำมันพืชชนิดอื่น มีประสิทธิภาพ
ในการต้านอนุมูลอิสระ และช่วยลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL-C) โดยไม่ลดคอเลสเตอรอลที่ดี (HDL-C)

ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง

ชื่อรางวัล :

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2553
จัดโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา/แนวคิด :

ในอุตสาหกรรมอาหารประเภทเบเกอรี เช่น เค้ก คุกกี้ เป็นต้น มีการใช้เนยขาวเป็นส่วนประกอบ
ในผลิตภัณฑ์ทดแทนเนยสดบางส่วน เพื่อช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลจากเนยสด และช่วยปรับปรุง
คุณสมบัติทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ แต่กรรมวิธีการผลิตเนยขาวในปัจจุบันใช้วิธีการเติมไฮโดรเจน-
บางส่วน (Partially Hydrogenation) หรือใช้กระบวนการทางเคมี (Chemical Interesterification)
ในการผลิตจึงมีกรดไขมันทรานส์ ซึ่งเป็นกรดไขมันอันตรายเกิดขึ้น

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด จึงนำผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าวมาต่อยอด และพัฒนากระบวนการผลิต
กว่า 2 ปี จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ "ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง" ที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมเบเกอรีได้

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

ชอร์ตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวคิง เป็นนวัตกรรมชอร์ตเทนนิ่งจากน้ำมันรำข้าวรายแรกของโลก ผลิตจาก
ไขของน้ำมันรำข้าว 100% เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นธรรมชาติสูง เพราะผลิตด้วยกระบวนการ
ทางกายภาพ ไม่มีการเติมสารเคมี สามารถใช้ทดแทนเนยสด หรือ ชอร์ตเทนนิ่งทั่วไป ในการทำ
เบเกอรีและไอศกรีมเพื่อสุขภาพ ให้คุณค่าวิตามินและสารอาหารที่สำคัญอย่างโอรีซานอล (Oryzanol)
ไฟโตสเตอรอล (Phytosterol) และวิตามินอี (Vitamin E) เช่นเดียวกับที่มีในน้ำมันรำข้าวคิง
และยังมีกรดไขมันอิ่มตัวน้อยกว่า 40%

ครีมเทียมน้ำมันรำข้าวคิง

ชื่อรางวัล :

รางวัลที่ 2 ระดับอุตสาหกรรม (ไม่มีรางวัลที่ 1) การประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2554
จัดโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา/แนวคิด :

ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทชา กาแฟ และโกโก้ นิยมเติมครีมเทียมเป็นส่วนผสมเพื่อเพิ่มรสชาติ
และความหวานมันให้กับเครื่องดื่ม แต่ครีมเทียมที่มีในท้องตลาดผลิตโดยใช้ไขมันพืชที่ผ่านกรรมวิธี
การเติมไฮโดรเจนบางส่วน (Partially Hydrogenation) เป็นส่วนประกอบ ทำให้ครีมเทียมที่ได้
มีกรดไขมันทรานส์อยู่ด้วย และมีสัดส่วนของกรดไขมันอิ่มตัว 1-1.5 กรัมต่อหน่วยบริโภค ซึ่งจะก่อให้เกิด
ปัญหาสุขภาพของผู้บริโภค

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด จึงทำการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตที่แตกต่างด้วยกระบวนการ
ทางกายภาพมากว่า 1 ปี จนได้เป็นผลิตภัณฑ์ "ครีมเทียมน้ำมันรำข้าวคิง" ที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรม
เครื่องดื่มได้

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

ครีมเทียมน้ำมันรำข้าวคิง เป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวรายแรกของโลก
ผลิตจากการนำน้ำมันรำข้าวมาผ่านกระบวนการทางกายภาพ ด้วยการแช่เย็นให้ตกผลึกหลายขั้นตอน
ภายใต้สภาวะควบคุมจนได้ไขอ่อนน้ำมันรำข้าวมาเป็นส่วนผสมหลักในการผลิตครีมเทียม

ครีมเทียมน้ำมันรำข้าวคิง จึงช่วยให้คนรักสุขภาพเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มที่โปรดปราน โดยไม่ต้องกังวล
เรื่องไขมันอิ่มตัว ไขมันทรานส์ คอเลสเตอรอล ที่สำคัญ ครีมเทียมน้ำมันรำข้าวคิง ยังให้คุณค่า
สารอาหารธรรมชาติ "โอรีซานอล" และ "ไฟโตสเตอรอล" ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ และช่วย
ลดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดี (LDL-C) อีกด้วย

แป้งรำข้าวคิง

ชื่อรางวัล :

รางวัลที่ 2 ระดับอุตสาหกรรม การประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2556
จัดโดยมูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่มา/แนวคิด :

ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างจุดขายให้กับสินค้า
และ ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค โดยใช้สารสกัดจากพืชผัก ผลไม้ หรือแม้แต่สารสังเคราะห์
เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับอาหารและเครื่องดื่มนั้นๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ประเภทแป้ง (Flour) ที่ใช้เป็น
วัตถุดิบหลักในผลิตภัณฑ์อาหารหลายประเภท และเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภคที่ใส่ใจในสุขภาพ
ผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก รวมถึงกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานด้วย

บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เห็นโอกาสในการต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าว จึงคิดค้นและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ นานกว่า 2 ปี จนได้ผลิตภัณฑ์ "แป้งรำข้าวคิง" ที่สามารถใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร
และเครื่องดื่มได้

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์ :

แป้งรำข้าวคิง ผลิตจากรำข้าวสกัดน้ำมัน 100 % โดยใช้กระบวนการผลิตด้วยวิธีทางกายภาพ มีความหอม
และมีรสหวานตามธรรมชาติ สามารถนำไปใช้ทดแทนแป้งสาลี แป้งข้าวเจ้า แป้งโฮลวีท หรือแป้งอื่นๆ
ตามสัดส่วนที่เหมาะสมในการทำผลิตภัณฑ์แต่ละประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เบเกอรี ขนมอบ แป้งพิซซ่า
แป้งชุบทอด นอกจากนั้น สามารถใช้ผสมในอาหาร และเครื่องดื่มต่างๆ เพื่อเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

แป้งรำข้าวคิง เป็นแป้งที่มีปริมาณใยอาหารสูง และมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิด ได้แก่
วิตามินบี 1 วิตามินบี 3 วิตามินบี 6 วิตามินบี 9 ธาตุเหล็ก และโปรตีน มีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ
มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (Low GI)