รำสกัดน้ำมัน

รำสกัดน้ำมัน คือ รำข้าวที่ผ่านการสกัดน้ำมันภายใต้ระบบปิดที่มีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน ตั้งแต่การคัดเลือกวัตถุดิบดี และการตรวจสอบอย่างพิถีพิถัน
ทำให้รำสกัดน้ำมันมีคุณภาพสูงและสม่ำเสมอ ดังนี้

  • มีโปรตีนสูงกว่า 15%
  • ไฟเบอร์ต่ำกว่า 12%
  • มีความสะอาด ปลอดภัย ไร้การปนเปื้อน
  • มีกลิ่นหอม และเก็บได้นาน

คุณประโยชน์ของรำสกัดน้ำมันในด้านการนำไปใช้เป็นวัตถุดิบผลิตอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพดี มีดังนี้

  • รำสกัดน้ำมันเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ช่วยส่งเสริมอัตราการเจริญเติบโตของสัตว์ได้เป็นอย่างดี ช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงสัตว์ได้ทางหนึ่ง
  • สามารถตอบสนองความต้องการใช้ในปริมาณมาก ทั้งในรูปแบบชนิดเม็ดและชนิดผง
  • รำสกัดน้ำมันจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพทุกครั้งก่อนถึงมือลูกค้า ด้วยการขนส่งที่รวดเร็ว