รำสกัดน้ำมัน ชนิดพิเศษ

รำสกัดน้ำมัน ชนิดพิเศษ คือ รำสกัดน้ำมันที่มีความละเอียดมากเป็นพิเศษ ผลิตภายใต้ระบบปิด ที่มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพทุกขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยมีคุณภาพดังนี้

  • ลักษณะเป็นผงละเอียด ขนาดอนุภาคเพียง 177-595 ไมครอน และมีโปรตีนสูงกว่า 15%
  • ช่วยให้การกระจายตัวดีขึ้น เหมาะสำหรับใช้เป็นสื่อ (Carrier) ผสมในยาปฏิชีวนะ พรีมิกซ์ วิตามิน และแร่ธาตุ
  • สามารถย่อยได้ง่ายและดูดซึมได้ดี เหมาะสำหรับสัตว์วัยอ่อน และสัตว์เลี้ยงแสนรัก
  • มีความสะอาด ปลอดภัย ไร้การปนเปื้อน
  • เก็บได้นาน โดยคุณค่าทางโภชนาการไม่เปลี่ยนแปลง