น้ำมันรำข้าวดิบ

น้ำมันรำข้าวดิบ คือ น้ำมันที่สกัดได้จากรำข้าวและจมูกข้าวที่ผ่านมาตรฐานการคัดเลือก ประกอบกับการพัฒนาการผลิตอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้น้ำมันรำข้าวดิบคงคุณค่าทางอาหารสูงดังนี้

  • น้ำมันรำข้าวดิบ 100 % คุณภาพคงที่
  • เป็นแหล่งพลังงานคุณภาพสูง ที่ดีสำหรับสัตว์
  • มีกรดไขมันไลโนเลอิก ที่จำเป็นต่อสัตว์
  • มีวิตามินอีและโอรีซานอล ช่วยบำรุงระบบสืบพันธุ์ของสัตว์
  • มีความปลอดภัย มั่นใจ ไม่ปลอมปน
  • ตรวจสอบคุณภาพทุกครั้ง ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า