2569
2560

2566

 • บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด ได้รับรางวัล Energy Award

2565

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด (สาขาสีคิ้ว) ได้รับการประเมิน BRCGS เกรด AA+

2561

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด และบริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมดีเด่น
2559
2550

2560

 • บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP+ จาก SGS

2559

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC จาก SGS และมาตรฐานแรงงานไทย (มรท. 8001 - 2553) จาก กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015 จาก SGS และได้รับรองมาตรฐานฮาลาล

2558

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด (สาขาสีคิ้ว) ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล และมาตรฐาน Kosher

2557

 • บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด และ บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด (สาขาสีคิ้ว) ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP HACCP และ ISO 9001:2008
 • บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล
 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน AEO
 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด และบริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน SEDEX

2556

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ก่อตั้ง บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด (สาขาสีคิ้ว) เพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำมันรำข้าว
 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14000:2004 และได้รับการรับรอง อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 จากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับรางวัลที่ 2 รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยระดับอุตสาหกรรม จากผลงานแป้งรำข้าวคิง (King Rice Bran Flour)
 • บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานเรื่องระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000:2005

2555

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด จัดทำระบบ Solar Water Heating หรือระบบผลิตน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นพลังงานทางเลือกที่สะอาดและปลอดภัยที่สุด นับเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวรายแรกของไทยที่จัดทำระบบนี้
 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน Kosher
 • บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2554

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานการประเมินความสามารถทางวิชาการของห้องปฏิบัติการ ISO/IEC 17025:2005
 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับรางวัลที่ 2 รางวัลนวัตกรรมข้าวไทยระดับอุตสาหกรรม (ไม่มีรางวัลที่ 1) จากผลงานครีมเทียมน้ำมันรำข้าวคิง (King Rice Bran Oil Non – Dairy Creamer)

2553

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมข้าวไทย จากผลงานไขมันน้ำมันรำข้าวคิง (King Rice Bran Oil Shortening)
 • บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด ได้รับรางวัล NES AWARD ซึ่งเป็นการคัดเลือกสถานประกอบการที่มีการประยุกต์และพัฒนาองค์กรอย่างดีในด้านวิศวการ ประกอบด้วยการจัดการเพื่อลดต้นทุนการผลิต การอนุรักษ์พลังงาน และการบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างมีประสิทธิภาพ จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

2552

 • ก่อตั้ง บริษัท ไทยร่วมใจโคราช จำกัด เพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำมันรำข้าว ทำให้กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง เป็นหนึ่งในผู้ผลิตน้ำมันรำข้าวที่ใหญ่ที่สุดของโลก

2551

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008
2549
2540

2549

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ชนะเลิศรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ จากผลงานน้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอลสูง (4,000 ppm)

2548

 • บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

2547

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เป็นผู้ผลิตน้ำมันพืชรายแรกที่ได้ประกาศนียบัตร รับรองว่า “เป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่เพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด” จากโครงการอาหารไทย หัวใจดี ของ มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP จากกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 จากบริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จำกัด

2545

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ขยายตลาดสู่ประเทศญี่ปุ่นและออสเตรเลีย
 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP และ HACCP นับเป็นบริษัทผู้ผลิตน้ำมันพืชรายแรกของไทยที่ได้รับมาตรฐานนี้

2544

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ขยายตลาดสู่ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด ขยายกำลังการผลิตให้สามารถสกัดรำข้าวได้ถึง 200,000 ตันต่อปี นับเป็นโรงสกัดน้ำมันรำข้าวที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

2543

 • บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด ส่งออกน้ำมันรำข้าวดิบไปยังประเทศญี่ปุ่น

2542

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ขยายตลาดน้ำมันรำข้าวสู่ประเทศสิงคโปร์ และประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรป
 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานฮาลาล

2540

 • บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด นำเทคโนโลยีการเก็บตัวอย่างด้วยเครื่อง Electro Mechanical Sample Taker และ NIRS (Near-infrared System) มาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของรำข้าว
2539
2530

2538

 • บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด ร่วมมือกับวิศวกรชาวเยอรมันและเบลเยียม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการสกัด น้ำมันรำข้าว

2534

 • บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด เริ่มส่งออกน้ำมันรำข้าวเป็นครั้งแรกไปยังประเทศเกาหลี

2531

 • ก่อตั้ง บริษัท ไทยร่วมใจน้ำมันพืช จำกัด เพื่อขยายกำลังการผลิตน้ำมันรำข้าว
2529
2520

2520

 • ก่อตั้ง บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด
© 2017 King Rice Oil Group. All Rights Reserved.