คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง 20 ลัง สนับสนุนกิจกรรม “วันพยาบาลสากล” ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง สนับสนุนการจัดกิจกรรม “วันพยาบาลสากล” ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยมอบน้ำมันรำข้าวคิง จำนวน 20 ลัง เพื่อมอบให้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีความขาดแคลนและยากไร้ในชุมชนใกล้โรงพยาบาล รวมถึงผู้ป่วยที่เข้ามารับบริการของโรงพยาบาล โอกาสนี้ คุณศรัณย์ รุ่งสกุลกานต์ (ที่ 4 จากซ้าย) เป็นตัวแทนบริษัทฯ ร่วมถ่ายรูปกับ คุณวิไล วงศ์แกล้ว (ที่ 3 จากซ้าย) และคณะกลุ่มการพยาบาล ณ หอประชุมโรงพยาบาลสมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7 พ.ค.ที่ผ่านมา