คิง มอบเงินสนับสนุนจากการจัดโครงการ “ให้ใจ ดูแลใจ” ให้แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ฯ จำนวน 100,000 บาท

เมื่อวันที่ 25 ต.ค. คุณจิตรวลัย สันติวัฒนา (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจอาหาร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบเงินสนับสนุนจากการจัดโครงการ “ให้ใจ ดูแลใจ” จำนวน 100,000 บาท ให้แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ โดยมีคณะผู้แทนของมูลนิธิฯ นำโดย ผศ.นพ.สุเทพ วาณิชย์กุล (ที่ 3 จากขวา) รับมอบและถ่ายรูปร่วมกัน

ยอดบริจาคจากโครงการ “ให้ใจ ดูแลใจ” นี้ กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง รวบรวมยอดการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำมันรำข้าว King – Oryzanol 12,000 ppm และน้ำมันรำข้าว Ricely – Oryzanol 15,000 ppm จากทุกช่องทางออนไลน์ในเดือนกันยายน รวมกว่า 1,100 ลิตร เพื่อสนับสนุนให้เด็กๆ ที่เป็นโรคหัวใจได้รับโอกาสในการรักษาและดูแลสุขภาพอย่างถูกต้อง สามารถกลับมามีหัวใจที่แข็งแรงอีกครั้ง