คิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าว จำนวน 10 ปี๊บ แก่ Bangkok Community Help Foundation

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิง จำนวน 10 ปี๊บ ให้แก่ Bangkok Community Help Foundation เพื่อใช้ในกิจกรรมประกอบอาหารช่วยเหลือผู้ที่มีความต้องการในชุมชนต่างๆ และแจกคนยากไร้ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแทนของมูลนิธิฯ เป็นตัวแทนรับมอบเมื่อวันที่ 27 มี.ค.ที่ผ่านมา