คิง สนับสนุนเสื้อฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล และน้ำมันรำข้าวคิง 20 ลัง สำหรับประกอบอาหารกลางวันให้กับนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ในเดือนพฤษภาคม กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิงสนับสนุนชุดฝึกซ้อมของนักกีฬาและผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง รวมทั้งสิ้น 162 ตัว มูลค่า 19,440 บาท และมอบน้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอล 8,000 ppm ขนาด 1 ลิตร จำนวน 20 ลัง เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน โดยมีตัวแทนนักกีฬาวอลเลย์บอลของโรงเรียนเป็นตัวแทนรับมอบ ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง