มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา มอบเงินบริจาค 600,000 บาท สมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ ศิริราชมูลนิธิ

18 ม.ค.ที่ผ่านมา คุณประวิทย์ สันติวัฒนา (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และ คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ในฐานะผู้แทนมูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา มอบเงินบริจาคแก่ ศิริราชมูลนิธิ เพื่อสมทบทุนสร้างศูนย์วิทยาการเวชศาสตร์ผู้สูงอายุระดับชาติ จำนวน 600,000 บาท โดยมี คุณดุจปรารถนา พิศาลสารกิจ (ที่ 3 จากขวา) ตัวแทนจากศิริราชมูลนิธิ เดินทางมารับมอบ ณ บจก.น้ำมันบริโภคไทย สำนักงานใหญ่