มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา มอบเครื่องช่วยหายใจ Lowenstein มูลค่า 460,000 บาท แก่มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. คุณจิตรวลัย สันติวัฒนา (ที่ 2 จากขวา) ตัวแทนกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และ คุณมัลลิกา สันติวัฒนา (ที่ 4 จากขวา) ตัวแทนมูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา มอบเครื่องช่วยหายใจ Lowenstein จำนวน 2 เครื่อง มูลค่ารวม 460,000 บาท พร้อมกับน้ำมันรำข้าวคิง โอรีซานอล 8,000 ppm ให้แก่มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.พิเศษ นายแพทย์ธนินทร์ เวชชาภินันท์ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ

โดยทุนจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของเงินบริจาคจากงานสวดอภิธรรมของ คุณประสพ สันติวัฒนา ผู้ก่อตั้งมูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา และกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง เพื่อช่วยสนับสนุนประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป