คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง 30 ลัง แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำฯ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นครปฐม

Sorry, this entry is only available in Thai.