คิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิงสำหรับการประกอบอาหารกลางวัน ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี รวม 30 ลัง

Sorry, this entry is only available in Thai.