คิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิงสำหรับการประกอบอาหารกลางวัน ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี รวม 30 ลัง

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิง ชนิดโอรีซานอล 8,000 ppm ขนาด 1 ลิตร เพื่อใช้ในการประกอบอาหารกลางวันของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนในพื้นที่โครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่ โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก และโรงเรียนวัดศีรษะเกษ รวมทั้งสิ้น 30 ลัง