คิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าวคิง รวม 30 ลัง สำหรับประกอบอาหารกลางวัน แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ประจวบคีรีขันธ์

คิง สนับสนุนเสื้อฝึกซ้อมกีฬาวอลเลย์บอล และน้ำมันรำข้าวคิง 20 ลัง สำหรับประกอบอาหารกลางวันให้กับนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง และมูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา ร่วมสนับสนุนคอนเสิร์ตเทิดพระเกียรติ “Love of Cardiac Children”

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง สนับสนุนการประกอบอาหารของมูลนิธิบ้านพระพร

มูลนิธิยงสมใจ สันติวัฒนา มอบเครื่องช่วยหายใจ Lowenstein มูลค่า 460,000 บาท แก่มูลนิธิสนับสนุนสถาบันประสาทวิทยา

คิง สนับสนุนน้ำมันรำข้าว จำนวน 10 ปี๊บ แก่ Bangkok Community Help Foundation