มอบน้ำมันรำข้าวคิง ให้แก่วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ ม.รังสิต

มอบน้ำมันรำข้าวคิง แก่ รร.ในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สระแก้ว

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง เปิดนิทรรศการภาพถ่าย “คุณค่าของข้าวไทย” ครั้งที่ 2 พร้อมมอบเงินรางวัล 5.2 แสนบาท แก่เจ้าของผลงานภาพถ่ายเชิดชูข้าวไทย

คิง มอบน้ำมันรำข้าวคิง มูลค่า 1.8 แสนบาท สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ร.ร.ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี 62

มอบน้ำมันรำข้าวคิง แก่ รร.ในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ลพบุรี

คิง มอบน้ำมันรำข้าวเพื่อประกอบอาหารกลางวัน แก่ รร.ในเขตพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.สมุทรปราการ