…จากผืนดินอุดม สู่คุณค่าอันสมบูรณ์ในเมล็ดข้าวไทย ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจและศรัทธาในข้าวไทย ที่ “กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง”
ยึดมั่นที่จะนำส่วนที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสุดในเมล็ดข้าวมาต่อยอด สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นเลิศ

4 ทศวรรษแห่งการดำเนินธุรกิจด้วยนโยบายมุ่งเน้นคุณภาพและพัฒนาองค์กรในทุกมิติ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล หล่อหลอมให้ “กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง” เติบโตสู่องค์กรธุรกิจที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ

วันนี้…ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญอันแข็งแกร่งผสานกับวิสัยทัศน์ด้านนวัตกรรม ทำให้ “กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง”
พร้อมก้าวไปข้างหน้าด้วยพลังแห่งความมุ่งมั่นในการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ
ให้แก่ลูกค้าทุกกลุ่มอย่างยั่งยืน

ผลิตภัณฑ์คุณภาพ

ข่าวและกิจกรรม

© 2017 King Rice Oil Group. All Rights Reserved.