กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง บริจาคน้ำมันรำข้าวแก่วัดพระบาทน้ำพุ

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคมที่ผ่านมา คุณจิระ สันติวัฒนา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.น้ำมันบริโภคไทย เป็นตัวแทนกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิงและมูลนิธิยงสมใจ ให้การต้อนรับพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ที่ให้เกียรติมารับมอบน้ำมันรำข้าวคิง ขนาด 18 ลิตร จำนวน 10 ปี๊บ และน้ำมันรำข้าวคิง ขนาด 1 ลิตร จำนวน 10 ลัง เพื่อนำไปประกอบอาหารสำหรับผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ รวมทั้งเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดาที่ทางวัดพระบาทน้ำพุรับอุปการะ ณ กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 4

นอกจากนั้น พนักงานกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิงยังร่วมมอบเงินบริจาคให้แก่วัดพระบาทน้ำพุด้วย