กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง มอบ 3 แสน สมทบ “กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี” ช่วยน้ำท่วมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

คุณออมสิน ชีวะพฤกษ์  รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี รับมอบเงินสมทบทุนกองทุนฯ จากกลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง จำนวน 3 แสนบาท เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี คุณนวพร สันติวัฒนา ผช.ผจก.ฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง เป็นผู้แทนมอบ ณ ทำเนียบรัฐบาล